ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

Η αρχιτέκτονας Ρόη Γιαννοπούλου είναι ενεργειακός επιθεωρητής και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εφαρμογών θερμομόνωσης και θερμικής αναβάθμισης παλαιών κτηρίων. Είναι πιστοποιημένη για την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών κτηρίων
 
Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτηρίου εννοούμε την εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας που γίνεται σε αυτό το κτήριο, καθώς και τη μελέτη για τον προσδιορισμό μέτρων που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμισή του και, κατ’ επέκταση, στην εξοικονόμηση ενέργειας!  

Στην αρχή της ενεργειακής επιθεώρησης διενεργείται από τον επιθεωρητή εξέταση του κτηρίου και των ενεργειακών καταναλώσεων. Ακολούθως, ο ίδιος προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου, έγγραφο που καθίσταται, πλέον, απαραίτητο για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασής του. 
 
Η διενέργεια των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων γίνεται με βάση την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων». 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το αρχιτεκτονικό γραφείο της Ρόης Γιαννοπούλου στην Αθήνα για την ανακαίνιση της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. 

hCaptcha